In de afgelopen jaren zijn we intensief bezig geweest met de energietransitie, wat dat voor  ons bedrijf betekent en hoe we daar op in kunnen spelen.

Dit heeft onder meer tot gevolg gehad dat wij onze naam hebben aangepast naar Brinkmann & Niemeijer B.V., met de krachtige slogan ‘Energize your Business’, want dat is waar wij voor staan.

Partager: