...pour l’IT (Centres de données)Noodstroomoplossingen voor de IT datacenters

Een no-break noodstroomvoorziening voor datacenters waarborgt continue stroomtoevoer. Hierdoor blijven datacenters operationeel en wordt dataverlies voorkomen. Een betrouwbare no-break noodstroomvoorziening is cruciaal voor het succes van moderne informatietechnologie.

Partager: