Safety Culture Ladder - Brinkmann & Niemeijer

De Safety Culture Ladder is een beoordelingsinstrument dat organisaties helpt bij het verbeteren van hun veiligheidscultuur door te focussen op gedrag, betrokkenheid en houding. Het bestaat uit vijf treden die elk steeds hogere eisen stellen aan de veiligheidscultuur.

Om de veiligheidscultuur van B&N verder vorm te geven voeren wij een actief beleid met betrekking tot de bewustwording van veiligheid onder onze werknemers door hen te stimuleren hun gedrag, betrokkenheid en houding hierop aan te passen en dit ook te monitoren. Wij hebben het certificeringsproces voor de Safety Culture Ladder (SCL) in gang gezet om trapsgewijs de veiligheidscultuur naar een nog hoger niveau te brengen. Dit certificeringsproces wordt uiterlijk eind 2023 afgerond.

Delen: