...voor de landmachtDefensie oplossingen Tekengebied 1 kopie 22

Vanuit mobiele, militaire basissen zijn er diverse taken die specifieke energiesystemen vereisen. Voor kleine snelle eenheden zijn compacte energieoplossingen nodig. Deze kunnen makkelijk en snel vervoerd worden, waarmee de inzet van de eenheden wordt vergroot. 

Daarnaast zijn er, afhankelijk van de taak van de eenheid, diverse systemen die altijd klaar moeten zijn om de inzet, maar ook de veiligheid van de mensen te waarborgen. In veel kazernes in het land is de stroomvoorziening cruciaal voor diverse functies en processen, zoals de communicatie. Een betrouwbare, energievoorziening stelt de landmacht in staat adequaat te reageren wanneer het er om spant. 

 

Delen: