VU en Amsterdam UMC (VUmc) zetten stap naar een aardgasvrije Campus in 2035

Firma Brinkmann & Niemeijer Motoren B.V. wordt de leverancier die op de VU Campus zogenaamde DRUPS (Diesel Roterende UPS systemen) gaat plaatsen en onderhouden. Woensdag 15 januari is het contract hiervoor, met het Coördinatie Centrum Energie, ondertekend. Dit is een grote stap in de energietransitie van de Vrije Universiteit en Amsterdam UMC (locatie VUmc) zoals beschreven in het Energiemasterplan 2035. Hierin is de transitie van de energiehuishouding naar een duurzame VU Campus beschreven.

De VU werkt samen met het Amsterdam UMC aan een fossiele brandstofvrije campus in 2035. Op het gebied van energievoorziening werken zij aan het verminderen van de energievraag, het optimaliseren van de efficiëntie en aan het verduurzamen van de inkoop en opwekking van energie, onder meer door warmte-koudeopslag en inkoop van hernieuwbare energie.

Om zorg te dragen voor een ononderbroken voeding, van het op locatie noodzakelijke preferente elektriciteitsnet, worden Diesel Rotary Uninterruptable Power Supply’s (DRUPS) ingezet. De DRUPS worden alleen gestart in geval van nood. Ten opzichte van de huidige situatie, waarin gasturbines continue draaien voor deze voorziening (warmte-kracht koppeling), wordt met deze stap een aanzienlijke slag gemaakt in de vermindering van CO2- en NOx emissies.

Coördinatie Centrum Energie VU VUmc

VU en Amsterdam UMC (VUmc) hebben energie-expertise en verantwoordelijkheden gebundeld in het Coördinatie Centrum Energie b.v. (CCE). Het CCE stuurt op de energieketen van inkoop, opwekking, distributie en gebruik.  De missie van het CCE is het realiseren van een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening die in staat is om op zo efficiënt mogelijke wijze nu en in de toekomst alle gebouwen op de VU Campus te voorzien van de benodigde energie.

Realisatie

Het project zal in 2020 gerealiseerd worden.